Pular para o conteúdo principal
Available in EnglishFrançais

Rezime fòmasyon adistans: Pwoteksyon akpwomosyon sosyal

Publication cover

Rezime fòmasyon adistans: Pwoteksyon akpwomosyon sosyal

Autor: Servières, Laurie - Maldonado Valera, Carlos - Gilbert, Randolph Descripción física: 29 pages. Editorial: CEPALC Data: fevereiro 2024 Signatura: LC/TS.2023/183

Descrição

Ti dokiman sa a prezante yon rezime sou leson ki nan fòmasyon adistans “Pwoteksyon ak pwomosyon sosyal” la. Se Komisyon Ekonomik pou Amerik Latin ak Karayib la (CEPALC) ki te pwopoze li epi ki te fè li, nan Enstiti pou Planifikasyon Ekonomik ak Sosyal nan Amerik Latin ak Karayib la (ILPES). Fòmasyon adistans sa a konsantre sou zafè pwoteksyon ak pwomosyon sosyal yo. Li mete yo nan pèspektiv rejyon an, espesyalman pou Amerik Latin ak Karayib la. Li te kreye nan kontèks Politik Nasyonal pou Pwoteksyon ak Pwomosyon Sosyal la (PNPPS) an Ayiti, pou li te vin kore konesans anplwaye Leta yo nan Ministè Afè Sosyal ak Travay, oswa nan lòt enstitisyon tou, pou yo aplike yon kalte politik sosyal ki efikas, ki dirab, epi ki solid.

Índice

Rezime .-- Entwodiksyon .-- I. 1e Tematik. "Pa kite pèsonn dèyè", epi matris inegalite sosyal yo .-- II. 2èm Tematik. Pwoteksyon sosyal .-- III. 3èm Tematik. Pwomosyon sosyal ak entegrasyon pwofesyonèl .-- IV. 4èm Tematik. Kad enstitisyon politik sosyal yo ak zouti yo.